wersja testowa serwisu

Zmiana składu Konstantynowskiej Rady Sportu

dsc_0269

16 lutego odbyło się VII posiedzenie Konstantynowskiej Rady Sportu. Na mocy obowiązujących przepisów, posiedzenie w razie nieobecności Przewodniczącego prowadził burmistrz Konstantynowa Łódzkiego Robert Jakubowski.

Na mocy Zarządzenia Burmistrza nastąpiła zmiana składu KRS. Do obecnych członków dołączył dyrektor Centrum Sportu i Rekreacji w miejsce byłego przedstawiciela tej jednostki, przedstawiciel KKS Włókniarz sekcja piłki nożnej kobiet, przedstawiciel Klubu Sportowego Progres Konstantynów Łódzki, przedstawiciel Konstantynowskiego Towarzystwa Sportowego Konstantynów Łódzki oraz nastąpiła zmiana przedstawiciela Konstantynowskiej Akademii Sportu. Burmistrz Konstantynowa Łódzkiego Robert Jakubowski wręczył nowym członkom Rady, uroczyste akty powołania. Zmiana składu KRS polegała również na uszczupleniu składu KRS o Zastępcę Burmistrza, Sekretarza Miasta oraz dwóch przedstawicieli Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim.

Obecnie KRS liczy 11 członków, którzy wszyscy stawili się na VII posiedzeniu.

Po przyjęciu nowych członków do KRS nastąpiło powołanie spośród członków KRS komisji skrutacyjnej celem przeprowadzenia głosowania w sprawie wyboru Przewodniczącego KRS. Na funkcję Przewodniczącego zgłoszono 1 kandydaturę – Pana Tomasza Wdówki, przedstawiciela KKS Włókniarz sekcja piłki nożnej kobiet.

Na podstawie przeprowadzonego głosowania, głosami 9 za oraz 2 wstrzymujących się, Przewodniczącym KRS został Tomasz Wdówka.

Po przeprowadzonych wyborach, funkcję przewodniczącego obrad przejął nowo wybrany Przewodniczący KRS.

W dalszym przebiegu posiedzenia członkowie KRS skupili swą uwagę na organizacji prac Rady oraz spraw dotyczących rozwoju kultury fizycznej w Konstantynowie Łódzkim.

Źródło: Gmina Konstantynów Łódzki