wersja testowa serwisu

Zakończył się remont drogi powiatowej nr 3308E w Szynkielewie

szynk

Zakończył się remont drogi powiatowej nr 3308E w miejscowości Szynkielew, Gmina Pabianice. Umowa została podpisana w dniu 09.06.20920 r. Wykonawcą był Zakład Remontowo Drogowy Spółka zograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. z Łodzi.

Remont obejmował wykonanie nowej nawierzchni jezdni na zdegradowanym, zniszczonym odcinku drogi od wiaduktu nad S-14 tzw. „błędnika", do przejazdu kolejowego i następnie za przejazdem kolejowym do łuku drogi – skręt do miasta Pabianice ( łącznie odcinek o długości 380m).

W ramach zadania jezdnia została poszerzona do 5,0 metra, wykonane jest wyrównanie nawierzchni jezdni oraz położona została warstwa wyrównawcza bitumiczna grubości 4 cm i warstwa ścieralna bitumiczna.

Oprócz tego zostały wykonane obustronne utwardzone pobocza o szerokości 0.07 m. Roboty zostały zakończone w dniu 6.07.2020 roku, a odbiór prac nastąpił w dniu 13.07.2020 r.

Źródło: Starostwo Powiatowe w Pabianicach