wersja testowa serwisu

Zakończył się nabór uczniów do pabianickich szkół ponadgimnazjalnych

pexels-photo-2831794

Zakończył się nabór do szkół ponadgimnazjalnych podległych Starostwu Powiatowemu w Pabianicach. Uczyć się w tym roku szkolnym będzie 686 uczniów.

Największa liczbę, aż 200 uczniów przyjął Zespół Szkół nr 2. Powstanie tutaj sześć pierwszych klas, wśród nich licealna, o profilach wojskowym i policyjnym, dwie klasy technikum informatycznego, technikum grafiki i poligrafii cyfrowej, technikum urządzeń i systemów energetyki odnawialnej oraz analityczne (klasa o łączonych profilach), a także technikum technologii żywności i automatyki (również dwa profile).

156 uczniów będzie uczęszczać do I Liceum Ogólnokształcącego. Będzie tam pięć pierwszych klas, liczących od 30 do 32 osób. Natomiast o dwie klasy mniej zostaną utworzone w II Liceum Ogólnokształcącym, gdzie naukę zamierza kontynuować 97 uczniów.

Do Zespołu Szkół nr 1 pójdzie od września 161 pierwszoklasistów, w tym 74 do techników (w zawodach: technik pojazdów samochodowych, budownictwa i architektury wnętrz, mechatronik). W szkołach branżowych będzie kształciło się 87 osób. Profile są rozmaite: fryzjer, kucharz, cukiernik, stolarz, tapicer, monter sieci i instalacji sanitarnych.

Zespół Szkół nr 3 przyjął 72 uczniów – 35 do technikum fotografii i multimediów oraz 37 do technikum o dwóch profilach: logistyk i ekonomista.

Wszystkich absolwentów ósmych klas w powiecie pabianickim (wraz absolwentami z poprzednich lat) było 921. Część z nich zdecydowała się kontynuować naukę w szkołach poza naszym powiatem.

Źródło: Starostwo Powiatowe w Pabianicach