wersja testowa serwisu

Zakończenie prac na ul. Miele i ul. Giełdowej

Odbior_techniczny_Miele_Gieldowa

We wtorek 21 lipca 2020 r. odbył się odbiór techniczny zadania pn. "Rozbudowa ul. Giełdowej i ul. Miele w Ksawerowie poprzez budowę ciągu pieszo-rowerowego", w którym brali udział przedstawiciele Urzędu Gminy Ksawerów, Gminnej Jednostki Wod-Kan, Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, Inspektora Nadzoru oraz Wykonawcy.

W ramach zadania wybudowano ścieżkę rowerową oraz chodnik na długości ok. 1 km. Wykonano również oznakowanie pionowe i poziome, które w znacznym stopniu wpłynie na poprawę bezpieczeństwa w tym rejonie naszej gminy.

Źródło: Gmina Ksawerów