wersja testowa serwisu

Z Pabianic po nauki do Hiszpanii. Uczniowie z ZS nr 2 wrócili z kilkutygodniowych praktyk!

praktyki8
Powiat pabianicki

Z początkiem października kolejne dwie grupy uczniów Zespołu Szkół nr 2 w Pabianicach zakończyły 4-tygodniowe praktyki zawodowe w Hiszpanii. 

Do Walencji trafiła grupa 26 uczniów o profilach: technik informatyk, grafiki i poligrafii cyfrowej oraz technologii żywności. Natomiast do Granady wyjechały cztery grupy zawodowe: technik informatyk, analityk, elektryk i elektronik, w sumie 27 praktykantów. 

Uczniom towarzyszyło czterech nauczycieli o specjalnościach języki obce i przedmioty zawodowe. Nauczyciele czuwali nad prawidłowym przebiegiem praktyk oraz opiekowali się uczniami w czasie wolnym. Projekt „Wykorzystaj szansę - osiągniesz sukces. Praktyki zagraniczne uczniów ZS Nr 2 w Pabianicach", w ramach którego uczniowie odbyli staże zawodowe, został zrealizowany na zasadach Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.