wersja testowa serwisu

Wyremontowano kolejne odcinki dróg w gminie Grabica

Zrzut-ekranu-2021-07-26-o-14.11.36
fot. Urząd Gminy Grabica

Lato w Gminie Grabica to czas wzmożonych cząstkowych remontów dróg. W połowie lipca oddano do użytku wyremontowaną nawierzchnię w ciągu drogi Krzepczów - Zaborów na odcinku w miejscowości Zaborów o długości 1400mb.

W ramach prac wykonano naprawę podbudowy oraz położono nową nawierzchnię emulsyjno - grysową. Jest to kontynuacja robót remontowych prowadzonych w latach poprzednich. Warto dodać, iż przebudowa tego odcinka znacznie polepszy spójność komunikacyjną pomiędzy miejscowościami oraz dojazd do pól, a realizacja przedmiotowego zadania poprawi bezpieczeństwo wszystkich użytkowników dróg oraz pozytywnie wpłynie na estetykę Gminy.

Jak zapewniają Władze gminy zakończone roboty nie są ostatnimi w bieżącym roku i zapowiadają remonty kolejnych odcinków dróg.

źródło: UG Grabica