Wrząca: Prace przy budowie przedszkola dobiegają końca. Jak wygląda kalendarz rekrutacji do placówek na terenie gminy Lutomiersk?

wrzaca_kafel
UMiG Wrząca

1 września 2024 roku, czyli wraz z rozpoczęciem nadchodzącego roku szkolnego najmłodsi mieszkańcy gminy Lutomiersk będą mogli rozpocząć naukę w przedszkolu we Wrzącej. Nowo powstała placówka z oddziałem żłobkowymzaoferuje opiekę dla 150 dzieci. W tej chwili prace budowlane praktycznie dobiegły końca, jak zapowiadają urzędnicy w ciągu nadchodzących kilku tygodni ruszy wyposażanie sal i placów zabaw. Urzędnicy już ruszają w rekrutacją.

Dokładnie 1 września 2024 zostanie uruchomione Przedszkole Samorządowe z oddziałem żłobkowym w miejscowości Wrząca, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Lutomiersk. Inwestycja warta blisko 15 milionów złotych wchodzi powoli w ostateczną fazę. 

- Prace dobiegają końca. W marcu zostanie ogłoszony przetarg na wyposażenie przedszkola z oddziałem żłobkowym. W okresie kwiecień-czerwiec powstaną dwa place zabaw dla młodszych i starszych dzieci o łącznej wartości 470.000,00 złotych - przekazują pracownicy Urzędu Miasta i Gminny Lutomiersk. 

Przypomnijmy, „Budowa przedszkola z oddziałem żłobkowym w miejscowości Wrząca", została współfinansowana z środków Rządowego Funduszu Polski Ład (8 mln 954 zł). Samorząd Gminy Lutomiersk wydał na budowę nieco ponad 6 mln. zł. Łączna wartość robót zamknęła się kwotą 14.855.940,00 zł.

Jak dodają lutomierscy urzędnicy, Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej w ramach programu „MALUCH+" 2022-2029 przyznało Gminieśrodki na: utworzenie miejsc opieki w żłobku - 2.035.025 zł oraz na funkcjonowanie miejsc opieki w żłobku 1.504.800 zł.

Opieka nad starszymi dziećmi

Jak podają pracownicy urzędu, w Szkole Podstawowej w Lutomiersku funkcjonować będą trzy oddziały „0". Terminy rekrutacji do oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Kazimierzu, Szkole Podstawowej w Szydłowie oraz w Przedszkolu Samorządowym:

  • do 16 lutego br. – złożenie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego; 
  • od 19 lutego do 4 marca br. – złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego.
  • rekrutacja do pierwszych klas szkół podstawowych odbywać się będzie w terminie od 19 lutego do 4 marca br.


Od 1 września 2024, czyli od roku szkolnego 2024/2025 wszystkie oddziały przedszkolne i przedszkole publiczne w Gminie Lutomiersk zapewniać będą opiekę nad przedszkolakami w pełnym wymiarze, również podczas dni wolnych, ferii świątecznych, zimowych itp. Zarówno oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej w Kazimierzu, Szkole Podstawowej w Szydłowie, jak i w Przedszkolu Samorządowym pracować będą do godziny 17.00, jeżeli takie będą potrzeby rodziców, w tych placówkach.

Urzędnicy już podali harmonogram rekrutacji do placówek, szczegółowy kalendarz na planszy poniżej:

Jeżeli liczba kandydatów do przedszkoli i oddziałów będzie większa niż liczba miejsc na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, stosowane będą kryteria wynikające z ustawy Prawo oświatowe, a na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego kryteria wynikające z Uchwały Rady Gminy Lutomiersk z dnia 28 marca 2017 r. nr XXXIX/232/17 - wskazują pracownicy Urzędu Miasta i Gminy Lutomiersk.