wersja testowa serwisu

Wręczenie deklaracji adeptom żeglarstwa w ramach programu „Jestem the best”

normal_1d510fdf75f08335cc6af2d7a7ba18caf58e1e7a

Dzisiaj, w sali Kominkowej Starostwa Powiatowego w Pabianicach, Krzysztof Habura Starosta Pabianicki uroczyście wręczył trojgu uczniom szkół ponadgimanazjalnych - zwycięzcom konkursu marynistycznego pod nazwą „Polska leży nad Bałtykiem" w ramach programu „Jestem the best", nagrodę jaką jest udział w rejsie jachtem żaglowym po Morzu Bałtyckim wraz z załogą.

Jest to już XI edycja tego konkursu, który organizowany jest wspólnie z Pabianickim Klubem Sportów Wodnych.

Zwycięzcami konkursu w roku 2020 zostali uczniowie:

- Maja Wodzyńska- z Zespołu Szkół nr 2 w Pabianicach

- Adam Wądołowski- z I Liceum Ogólnokształcącego w Pabianicach

- Witold Biegański –z II Liceum Ogólnokształcącego w Pabianicach

Wszystkim serdecznie gratulujemy.

By zdobyć nagrodę Starosty Pabianickiego, uczniowie szkół ponadgimnazjalnych musieli podczas testu wykazać się znajomością geografii Polski i państw morza Bałtyckiego, jego fauny i flory, polskiej historii morskiej, a także podstawowego nazewnictwa żeglarskiego i nawigacji morskiej.

Test trwający 45 minut zawierający 30 pytań, został przeprowadzony we wszystkich szkołach ponadgimnazjalnych w miesiącu marcu br. Zwycięzcami konkursu zostali uczniowie, którzy uzyskali najwyższą ilość punktów z przeprowadzonego testu w poszczególnych szkołach. Do punktacji tej doliczone zostały średnie ocen z zimowego semestru, które finalnie zadecydowały o wygranej uczniów.

Program „Jestem THE BEST" realizowany jest przez Pabianicki Klub Sportów Wodnych i Starostę Pabianickiego w szkołach ponadgimnazjalnych podległych Staroście Pabianickiemu. Celem programu jest przygotowanie uczniów do samodzielnych publicznych wystąpień praktykowanych w pracy i życiu ludzi dorosłych, a tym samym nabywanie przez ucznia doświadczeń w promowaniu swojej osoby poprzez swoje predyspozycje emocjonalne, wiedzę i umiejętności.

Źródło: Starostwo Powiatowe w Pabianicach