wersja testowa serwisu

W Opocznie otworzono nowy Punkt Poboru Krwi

IMG_9163-2
fot. Starostwo Powiatowe w Opocznie

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi otworzyło w Opocznie nowy Punkt Poboru Krwi.

Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonali dyrektor RCKiK w Łodzi Edyta Wcisło, Poseł na Sejm RP Robert Telus, Starosta Opoczyński Marcin Baranowski oraz Przewodniczący Rady Powiatu Józef Róg. W uroczystości uczestniczył również ks. Adrian Jakubiak oraz licznie przybyli dawcy krwi.

- Nowy Punkt Pobrań to inicjatywa, która z pewnością usprawni proces poboru krwi, a także – mam nadzieję – przyciągnie nowych, potencjalnych dawców. Pobrana krew będzie ratowała zdrowie i życie osób, które jej potrzebują. Cieszę się, że Powiat Opoczyński miał w projekcie swój mały udział – mówi Starosta Opoczyński Marcin Baranowski.

Nowy punkt przyczyni się do zwiększenia liczby honorowych dawców. Bo krew to najcenniejszy lek ratujący zdrowie i życie, którego nie da się zastąpić żadnym innym. Krew ratuje pacjentów w stanach zagrożenia życia (masywne krwotoki, urazy, wypadki) jak również w leczeniu niedokrwistości towarzyszącej wielu chorobom w tym nowotworowym. Zachęcamy wszystkich mieszkańców do jej oddawania. Krew pobierana jest przy użyciu sprzętu jednorazowego użytku przez profesjonalny personel medyczny w miejscu w pełni do tego przystosowanym.

- Nowo powstały punkt poboru krwi będzie czynny dwa razy w tygodniu lub częściej jeśli zajdzie taka konieczność - zapowiedziała Edyta Wcisło.

Nowy punkt krwiodawstwa działa w Galerii Inspiro w Opocznie, ul. M. Kopernika 1b. Czynny w poniedziałki i czwartki w godz. 7.30-11.30.

źródło: Starostwo Powiatowe w Opocznie