W gminie Lutomiersk wyremontują i przebudują ponad 10 km dróg. Inwestycja za blisko 9 mln zł potrwa kilka miesięcy

338007636_732308975297643_4758300242026202587_n
UMiG Lutomiersk/ Facebook

W środę, 29 marca Tadeusz Borkowski, Burmistrz Miasta i Gminy Lutomiersk podpisał z firmą Włodan umowę na realizację zadania pn.: „Modernizacja gminnego układu drogowego na terenie Gminy Lutomiersk – etap I". W ramach prac przebudowane i wyremontowane mają zostać drogi w aż jedenastu lokalizacjach gminy. Wszystkie prace mają kosztować blisko 9 milionów złotych, z czego blisko 5 milionów zł pochodzi ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład.

Wszystkie prace mają zostać zakończone 31 sierpnia tego roku. W podpisywaniu umowy uczestniczyli: z-ca Burmistrza Miasta i Gminy Lutomiersk Krzysztof Paczkowski oraz kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju Rafał Bujnowicz. Przedmiotowe zadanie inwestycyjne dotyczy przebudowy i remontów następujących odcinków dróg gminnych przebiegających przez teren Gminy Lutomiersk o łącznej długości ok. 10,4 km: 

 • przebudowa ul. Handlowej w Lutomiersku,
 • przebudowa ul. Lipowej w Lutomiersku,
 • przebudowa ul. Norwida w Kazimierzu,
 • przebudowa ul. Szkolnej w Kazimierzu,
 • przebudowa ul. Spółdzielczej we Wrzącej,
 • przebudowa odcinka drogi gminnej w Stanisławowie Starym, dz. ewid. nr 60,
 • przebudowa drogi gminnej nr 108204E Babiczki, ul. Lipowa, Jaworowa – gr. gm. Konstantynów Łódzki,
 • remont nawierzchni odcinka drogi gminnej nr 108210E (Żytowice) - gr. gm. Pabianice - Zalew - Lutomiersk - Kolonia Bechcice - gr. gm. Konstantynów Łódzki (ul. Bechcice), od skrzyżowania z dr. pow. nr 3314E do gr. gm. Lutomiersk,
 • remont nawierzchni odcinka drogi gminnej nr 120003E (Zgniłe Błoto) – gr. gm. Aleksandrów Łódzki – Zdziechów Nowy – Albertów – Malanów, na odcinku Zdziechów Nowy – Albertów,
 • remont nawierzchni odcinka drogi gminnej nr 108203E Stanisławów Stary - Babice Duże - Babice Małe - Kazimierz, gm. Lutomiersk na odcinku od drogi powiatowej nr 3709E do drogi powiatowej nr 5166E – etap I,
 • remont nawierzchni odcinka drogi gminnej nr 108203E Stanisławów Stary - Babice Duże - Babice Małe - Kazimierz, gm. Lutomiersk na odcinku od drogi powiatowej nr 3709E do drogi powiatowej nr 5166E – etap II.


Wartość wyżej wymienionych robót wynosi 8 mln 671,500 zł z czego kwota 4 mln 618,924 zł stanowi dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład. Wysokość wkładu własnego samorządu Gminy Lutomiersk wynosi nieco ponad 4 mln zł. Termin realizacji zadania upływa 31.08.2023 r.