wersja testowa serwisu

V Seminarium Spycimierskie. Znane i ukryte skarby Spycimierza i Uniejowa

DSC_27071
fot. UM Uniejów

W dniach 22-23 października odbyło się kolejne, piąte już Seminarium Spycimierskie, podczas którego zespół specjalistów, w tym przedstawiciele uczelni, samorządu, duchowieństwa oraz samorządu gminy Uniejów, wspólnie debatowali nad projektem pn. „Procesja Bożego Ciała z tradycją kwietnych dywanów w Spycimierzu w kontekście krajobrazu kulturowo-przyrodniczego". Przez dwa dni minionego weekendu dzielili się wiedzą i obserwacjami z badań na temat „Znanych i ukrytych skarbów Spycimierza i Uniejowa".

W piątek, w siedzibie Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Uniejowie, debatowano na temat materialnych, niematerialnych oraz przyrodniczych atutów okolic Uniejowa i Spycimierza. Zorganizowane zostało także spotkanie w formie okrągłego stołu.

W części seminaryjnej wystąpienia dotyczyły następujących zagadnień:

  • Wpis na Listę Reprezentatywną Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego Ludzkości UNESCO. Ostatnie informacje z Paryża – Joanna Cicha-Kuczyńska, Radca Ministra.
  • Tradycja spycimierska dobrą praktyką nowego podejścia do dziedzictwa kultury – Andrzej Szoszkiewicz (wprowadzenie), prof. Katarzyna Smyk (komentarz).
  • Trzy lata badań naukowych. Gdzie jesteśmy? Czy potrzebne są kolejne? – Beata Szymczak (wprowadzenie), prof. Bogdan Włodarczyk, prof. Katarzyna Smyk, Tomasz Wójcik, prof. Marek Sak (komentarz).
  • Spycimierskie Archiwum Społeczne – wnioski z pierwszego etapu prac – dr Arkadiusz Jełowicki, dr Jędrzej Kałużny.
  • Podstawy programu edukacyjnego Centrum Spycimierskie Boże Ciało – wnioski z pierwszego etapu prac – dr Jędrzej Kałużny.
  • Ścieżka edukacyjna po Spycimierz – Uniejów – wybór miejsc na trasie ścieżki – Jacek Janowski, Tomasz Wójcik, Andrzej Szoszkiewicz

Drugiego dnia uczestnicy Seminarium przenieśli się do sali OSP w Spycimierzu, gdzie odbyły się warsztaty dla mieszkańców parafii.

Pierwsze, na temat wniosków z badań geograficzno-przestrzennych, przeprowadzonych w 2021 roku, poprowadził dr hab. Bogdan Włodarczyk, profesor Uniwersytetu Łódzkiego wraz z dr Jolantą Letosińską oraz dr Marzeną Makowską-Iskierką.

Z kolei wnioski z badań etnologicznych, również przeprowadzonych w bieżącym roku, zaprezentowała dr hab. Katarzyna Smyk, profesor Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

W dalszej kolejności, raport z badań historycznych omówił zebranym Tomasz Wójcik, historyk i regionalista, a także przewodniczący Rady Miejskiej w Uniejowie.

Ostatnie warsztaty tego dnia: na temat rynków dziedzictwa, przemysłów kreatywnych, społecznego i ekonomicznego potencjału dziedzictwa kulturowego i przedsiębiorczości lokalnej w aspekcie zarzadzania dziedzictwem, poprowadziła Anna Kozioł, specjalista ds. Zarządzania Dziedzictwem w Narodowym Instytucie Dziedzictwa.

O „Dofinansowaniach ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury" opowiedział Wademar Grochowski – Burmistrz Rudnika nad Sanem.

Swoje prezentacje przedstawili także Goście z Mikstatu: Burmistrz Henryk Zieliński, ks. Dziekan Krzysztof Ordziniak oraz dr Małgorzata Strzelec.

Dzięki wiedzy i obserwacjom z badań na temat „Znanych i ukrytych skarbów Spycimierza i Uniejowa", a także na podstawie wniosków zebranych podczas V Seminarium Spycimierskiego, opracowane zostanią: ścieżka edukacyjna, materiały informacyjne i edukacyjne.

Źródło: UM Uniejów