Urzędnicy i strażnicy miejscy z Konstantynowa ruszają na kontrole. Co znajdzie sie pod lupą?

pexels-sora-shimazaki-5668767

Pracownicy Urzędu Gminy oraz funkcjonariusze Straży Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim ruszają w teren na kontrole. Co znajdzie sie pod lupą urzędników?

Chodzi o szamba, a uściślając urzędnicy będą kontrolować częstotliwości opróżniania zbiorników bezodpływowych oraz osadów z przydomowych oczyszczalni ścieków. W ramach prowadzonych kontroli sprawdzane będą także zawarte umowy na wywóz nieczystości ciekłych z przedsiębiorcami posiadającymi zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Konstantynów Łódzki oraz dowody uiszczania opłat za te usługi.

- Prosimy Państwa o współpracę i udostępnienie niezbędnych dokumentów będących przedmiotem kontroli. Ponadto informujemy, że osoby, które dotychczas nie dopełniły obowiązków wynikających z wyżej wymienionej ustawy - nie podpisały umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników z przydomowych oczyszczalni ścieków - powinny to uczynić niezwłocznie - informują urzędnicy konstantynowskiego Urzędu Gminy. 

Wykaz przedsiębiorców posiadających aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Konstantynów Łódzki dostępny jest na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim  >>> KLIKNIJ