wersja testowa serwisu

Trwa remont drogi powiatowej w Józefowie. Zobacz, jak wygląda aktualny stan prac

_20200926-110239_1

Gmina Rogów realizuje kolejne zadanie przy współfinansowaniu z Powiatem Brzezińskim oraz, tym razem, otrzymanym dofinansowaniem z środków budżetu Województwa Łódzkiego pochodzących z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych. Chodzi o remont drogi powiatowej nr 2940E w miejscowości Józefów.

19 sierpnia 2020 r. została podpisana umowa z wykonawcą wyłonionym w przetargu nieograniczonym tj. Przedsiębiorstwem Budowy Dróg i Mostów „ERBEDIM" Sp. z o.o. z Piotrkowa Trybunalskiego. 1 września 2020 r. został przekazany plac budowy firmie „ERBEDIM", która natychmiast rozpoczęła prace związane z realizacja tego zadania.

W ramach prac została już wykonana na długości 750,50 mb nowa nawierzchnia asfaltowa. Stara, będąca w złym stanie jezdnia została poszerzona do szerokości 5,50 metra. Zostały wykonane pobocza o szerokości 0,75 m. Obecnie trwają prace przy zjazdach na posesje. Dodatkowo zaprojektowano poprawę odwodnienia poprzez wymianę starych przepustów oraz odtworzenie na części odcinka rowów odwadniających.

Ogólny koszt inwestycji to 399 969,96 złotych, z czego przyznane dofinansowanie z środków budżetu Województwa Łódzkiego wynosi 217 150,00 złotych, natomiast pozostała kwota będzie podzielona pomiędzy Gminę Rogów i Powiat Brzeziński.

Zobacz zdjęcia z początku robót: 
Zobacz zdjęcia z aktualnych postępów prac:Wpisz tutaj treść nagłówka