wersja testowa serwisu

Trwa remont drogi Charbice Dolne - Malanów. Co zmieni się na tej trasie?

Trwa remont drogi Charbice Dolne - Malanów. Co zmieni się na tej trasie?
UG Lutomiersk/ Facebook

Trwa remont drogi powiatowej nr 3315E Charbice Dolne - Malanów w gminie Lutomiersk. Modernizację drogi prowadzi samorząd gminy wspólnie ze Starostwem Powiatowym w Pabianicach, a termin realizacji inwestycji zapisano do 20 sierpnia. Jak zmieni się ta droga.

W ramach powyższego remontu drogi oczyszczono mechaniczne asfaltową nawierzchnię i posmarowano ją emulsją asfaltową. Drogowcy wyrównają istniejącą nawierzchnię mieszanką mineralno-asfaltową, ułożona zostanie również nawierzchnia z betonu asfaltowego (warstwa wiążąca grubości 4cm) oraz zostaną wyrównane pobocza destruktem.

- Na realizację inwestycji, gmina Lutomiersk udzieli pomocy finansowej Powiatowi Pabianickiemu w formie dotacji celowej ze środków budżetu Gminy. Ponadto, na wniosek gminnego samorządu, Starostwo Powiatowe w Pabianicach zleciło opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, dotyczącej planowanej przebudowy odcinka drogi powiatowej nr 3315E relacji Malanów – Bełdów - informują gminni urzędnicy.

Wykonawcą już prowadzonych robót jest firma Zakład Remontowo Drogowy Sp. z o. o., a ich wartość to 238.915,34 zł (netto)