wersja testowa serwisu

Trwa rekrutacja do oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Ksawerów

pexels-photo-296302

Trwa rekrutacja do oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Ksawerów. Rodzice dzieci w wieku od 3 do 6 lat mogą składać wnioski rekrutacyjne do wybranej gminnej placówki realizującej wychowanie przedszkolne do dnia 22 marca 2021 r.

Ostateczne wyniki rekrutacji zostaną ogłoszone dnia 14 kwietnia 2021 r.

W pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria o jednakowej wartości:

1) wielodzietność rodziny kandydata;

2)niepełnosprawność kandydata;

3)niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

4)niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

5)niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

6)samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;

7)objęcie kandydata pieczą zastępczą.

W drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria takie jak:

dziecko obojga rodziców pracujących/studiujących w systemie dziennym lub dziecko rodzica samotnie wychowującego, który pracuje/studiuje w systemie dziennym – 8 pkt.;

dziecko, którego rodzeństwo uczęszcza i będzie uczęszczać do placówki, do której składany jest wniosek – 5 pkt.;

dziecko zamieszkujące w odległości do 3 km od placówki - 5 pkt.;

dziecko zgłoszone na pobyt dłuższy niż 5 godzin - 4 pkt.;

dziecko, którego przynajmniej jeden rodzic rozlicza podatek dochodowy od osób fizycznych jako mieszkaniec Gminy Ksawerów - 3 pkt.

w przypadku, gdy po zastosowaniu kryteriów określonych w pkt. od 1 do 5 liczba dzieci z najmniejszą, jednakową ilością punktów kwalifikujących do przyjęcia do przedszkola jest większa od ilości wolnych miejsc w przedszkolu – najmłodsze dziecko 1 pkt, każde kolejne najmłodsze dziecko o jeden pkt więcej od poprzedniego /kryterium w trakcie procedowania/ .

W pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci zamieszkałe na terenie naszej gminy.

Źródło: Gmina Ksawerów