wersja testowa serwisu

Trwa nabór wniosków na uzyskanie dotacji sprzyjających rozwojowi sportu

pexels-photo-2372004

Starosta Pabianicki informuje o naborze wniosków na uzyskanie dotacji na zadanie własne Powiatu Pabianickiego w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w 2021 r.

O dotacje mogą ubiegać się kluby sportowe w rozumieniu ustawy o sporcie z dnia 25 czerwca 2010 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133) niezaliczone do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku, które działają na obszarze powiatu pabianickiego.

Wnioski dostępne na stronie www.powiat.pabianice.pl w zakładce DLA MIESZKAŃCA – SPORT – DOTACJE SPORTOWE należy składać w Wydziale Infrastruktury Społecznej i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Pabianicach (po wcześniejszym telefonicznym umówieniu pod nr telefonu 42 225 40 25) w terminie do dnia 1 lutego 2021. (do godziny 16.00)

Szczegółowe warunki i tryb udzielania dotacji reguluje uchwała Nr IX/69/11 Rady Powiatu Pabianickiego z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Powiat Pabianicki (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego Nr 193, poz. 1947). Powyższa uchwała oraz informacja o naborze wniosków dostępne są również na stronie www.powiat.pabianice.pl w zakładce DLA MIESZKAŃCA – SPORT – DOTACJE SPORTOWE.

Źródło: Starostwo Powiatowe w Pabianicach