Szkolna społeczność z podstawówki w Kazimierzu ma własny radiowęzeł!

radioweze
SP im. M. Konopnickiej w Kazimierzu

Szkolna społeczność z podstawówki w Kazimierzu ma własny radiowęzeł! Jego uruchomienie było możliwe dziękiprojektowi „Co nam w duszy gra - profilaktyka". Nowy kanał komunikacji służy nie tylko przekazywaniu wiadomości z życia placówki, ale co ważniejsze treści związanych z szeroko rozumianą profilaktyką.

Szkolny radiowęzeł prowadza wspólnie członkowie Samorządu Uczniowskiego oraz nauczyciele. Szkolny radiowęzeł to najbardziej typowy przykład systemu rozgłoszeniowego, który umożliwia emisję komunikatów głosowych oraz nadawanie muzyki.

- Radiowęzeł pełni funkcję rozrywkowo – profilaktyczną. Prowadzenie szkolnego radiowęzła, stwarza możliwości rozwoju umiejętności dziennikarskich i medialnych, usprawnia przepływ ważnych informacji wewnątrz szkoły i pozwala rozwijać alternatywne spędzanie czasu wolnego. Szkolny radiowęzeł daje możliwość dotarcia do wszystkich uczniów jednocześnie - informują pracownicy Szkoły Podstawowej im. M. Konopnickiej w Kazimierzu. 

Radio służy przede wszystkim do przekazywania informacji szkolnych i profilaktycznych. Prowadzony jest przez psychologa i pedagoga szkolnego, zajęcia o charakterze profilaktycznym i edukacyjnym, które przekazywane są dla całej społeczności szkolnej. Zajęcia dostosowane są do potrzeb i wieku uczniów. Dotyczą min. problemów uzależnień i cywilizacji. Przed dniami wolnymi poruszane są tematy dotyczące bezpieczeństwa.