wersja testowa serwisu

Szkoła Podstawowa w Chechle Drugim wzbogaciła się o nowy sprzęt sportowy

Szkoła Podstawowa w Chechle Drugim wzbogaciła się o nowy sprzęt sportowy

Dzięki pozyskanemu przez Gminę Dobroń dofinansowaniu Szkoła Podstawowa w Chechle Drugim wzbogaciła się o nowy sprzęt sportowy. 

Na potrzeby zajęć wychowania fizycznego zakupiona została maszyna do ćwiczeń rzutów do kosza. Jest to urządzenie innowacyjne, które zwiększy atrakcyjności szkolnej bazy sportowej. Pozostały sprzęt pozwolił stworzyć nowe miejsce aktywnego wypoczynku dla mieszkańców Gminy Dobroń, dzięki któremu nowo wybudowana sala fitness została wyposażona w dwie bieżnie, atlas treningowy, orbitrek oraz wioślarz.

Koszt całkowity zadania to prawie 90.000,00 zł, z czego ponad 70.000,00 zł stanowi dotacja z budżetu Województwa Łódzkiego.

Źródło: Gmina Dobroń