wersja testowa serwisu

Szkoła Podstawowa nr 5 w Konstantynowie Łódzkim z nowym dyrektorem

sp5

Rozstrzygnięto konkurs na dyrektora Szkoły Podstawowej nr 5. Wpłynęła tylko jedna kandydatura. Obowiązki szefa placówki od 1 września br. obejmie Katarzyna Olejniczak.

Kandydatka przedstawiła koncepcję funkcjonowania i rozwoju szkoły zawierającą główne zamierzenia i kierunki pracy. Po przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej, komisja konkursowa w składzie: trzech przedstawicieli organu prowadzącego szkołę, trzech przedstawicieli organu sprawującego nadzór pedagogiczny, dwóch przedstawicieli Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 5, dwóch przedstawicieli Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 5 oraz jeden przedstawiciel organizacji związkowej nauczycieli, zarekomendowała burmistrzowi kandydaturę Katarzyny Olejniczak na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 5 w Konstantynowie Łódzkim.

Katarzyna Olejniczak od prawie 30 lat pracuje jako nauczyciel matematyki w konstantynowskich szkołach. W tym czasie ukończyła kurs kwalifikacyjny w zakresie organizacji i zarządzania oświatą oraz studia podyplomowe z zakresu przedsiębiorczości. Pracowała jako edukator prowadząc zajęcia dla nauczycieli i wykonywała zadania egzaminatora egzaminów gimnazjalnych.

źródło: UM Konstantynów Łódzki