Sejmik Województwa Łódzkiego rozpoczął pracę. Wybrano nowego Przewodniczącego

Zrzut-ekranu-2024-05-7-o-13.19.45

Nowa kadencja Sejmiku Województwa Łódzkiego została zainaugurowana we wtorek (7 maja). Podczas uroczystej Sesji wybrano Przewodniczącego, Wiceprzewodniczących oraz Marszałka i członków Zarządu.

Obrady rozpoczęły się od złożenia ślubowania przez nowowybranych Radnych Sejmiku Województwa Łódzkiego. W dalszym porządku obrad znalazł się m.in punkt dotyczącey wyboru Przewodniczącego.

Na funkcję Przewodniczącego zgłoszono dwie kandydatury - Małgorzatę Grabarczyk oraz Janusza Ciesielskiego. W wyniku tajnego głosowania nowym Przewodniczącym Sejmiku Województwa Łódzkiego została Małgorzata Grabarczyk, która otrzymała siedemnaście głosów.

Następnie Radny Adam Nowak złożył wniosek formalny o przerwę w obradach do czwartku, 9 maja do godziny 17:00. W wyniku głosowania wniosek formalny został przyjęty.