wersja testowa serwisu

Przy Łaskiej w Lutomiersku powstał chodnik. Kosztował blisko 130 tysięcy złotych

Przy łaskiej w Lutomiersku powstał chodnik. Kosztował blisko 130 tysięcy złotych
fot. Urząd Gminy Lutomiersk

Gmina Lutomiersk zakończyła realizację budowy chodnika na ulicy Łaskiej w Lutomiersku. Wartość robót: 129 482,57 zł (brutto).

Zakres robót drogowych obejmował: budowę chodnika o szerokości 2,00 m z kostki betonowej, szarej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej, wykonanie zjazdów do posesji z kostki betonowej o grubości 8 cm, na podsypce cementowo-piaskowej oraz podbudowie z kruszywa łamanego 0-31,5 mm, wykonanie zjazdu w dz. nr. ewid. 939 o nawierzchni ścieralnej z asfaltobetonu o gr. 3 cm i warstwy wiążącej z asfaltobetonu o gr. 4 cm na podbudowie z kruszywa łamanego 0-31,5 mm, budowę przepustów podchodnikowych oraz odmulenie istniejących rowów odwadniających.

źródło: UG Lutomiersk