Przestrzeń przy SP w Mogilnie stała się ogrodem przyjaznym naturze! [Foto]

epa
UG Dobroń

Gmina Dobroń realizowała projekt pn. "Zielona ścieżka edukacyjnej przy Szkole Podstawowej w Mogilnie Dużym" w ramach projektu "Województwo Łódzkie Ogrodem Polski - Ogrody przyjazne naturze na 2023 r.". 

W ramach zadania uporządkowano teren wokół szkoły, wymieniono kostkę brukową, zakupiono ławostoły i kosze na odpady, zamontowano również tablice edukacyjne i budki lęgowe dla ptaków. Poprzez elementy edukacyjne - tablice, gry terenowe - osoby korzystające z nowej, zielonej przestrzeni zdobędą wiedzę i świadomość ekologiczną w zakresie ochrony różnorodności biologicznej rodzimych gatunków oraz konsekwencji działań człowieka i ich wpływu na otaczającą nas przyrodę. 

- Realizacja projektu przyczyniła się do powstania nowoczesnej przestrzeni publicznej o funkcji zielonego terenu rekreacyjnego przyjaznego ptakom i owadom. Dzięki zamontowaniu zbiornika na wodę deszczową nie tylko możemy zaoszczędzić wodę pitną na co dzień, ale też możemy wykorzystać ją w okresie pojawiającej się suszy. Warto pamiętać że woda opadowa ma wiele wartościowych składników naturalnych dla gleby, dzięki czemu podlewane nią rośliny otrzymują więcej wartości odżywczych - przekazują pracownicy UG w Dobroniu. 

Nowy zielony teren to nie tylko odnowa i rewitalizacja przestrzeni, ale również stworzenie miejsca, które będzie sprzyjać aktywnemu wypoczynkowi. 

Zadanie współfinansowane było z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego w kwocie 148.289,32 zł.

Źródło: UG Dobroń