wersja testowa serwisu

Program ERASMUS+ w Zespole Szkół Zawodowych nr 1 w Zduńskiej Woli

ZSZ1

W Zespole Szkół Zawodowych nr 1 im. Obrońców Westerplatte w Zduńskiej Woli podsumowano działania podjęte w ramach projektu „Zagraniczny staż szansą na udaną karierę zawodową na zmieniającym się rynku pracy", Grecja 2021.

Na spotkanie przybyli Wicestarosta Zduńskowolski Wojciech Rychlik, dyrektorzy placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Zduńskowolski oraz media.

W spotkaniu udział wzięli także uczniowie z klas drugich i trzecich ZSZ nr 1, aby zapoznać się z realizacją projektu, bo to do nich właśnie będzie kierowany kolejny projekt programu Erasmus +.

Uczestnicy projektu przedstawili prezentację, która składała się z kilku części. W pierwszej części zaprezentowali argumenty, które zaważyły na tym, dlaczego zdecydowali się wziąć udział w projekcie. Część druga poświęcona była omówieniu programu zagranicznych praktyk zawodowych dla każdego zawodu biorącego udział w projekcie. W trzeciej części uczestnicy podzielili się swoimi wrażeniami z bogatego programu związanego z kulturą Grecji, a czwarta część zawierała odpowiedzi uczestników na pytanie: Co dał mi udział w projekcie?

Sami uczestnicy stwierdzili, że stali się bardziej otwarci na innych, bardziej uwierzyli w siebie i w swoje możliwości, zarówno w sferze osobistej, jak i zawodowej. Są przekonani, że zdobywszy nowe doświadczenia stali się bardziej atrakcyjni dla coraz bardziej wymagających firm i ich przyszłych pracodawców; są bardziej elastyczni i dysponują zdolnością dostosowywania się do szybko zmieniających się realiów. Zwiększyli także swoje umiejętności językowe w zakresie posługiwania się językiem obcym, co obecnie jest bardzo istotne, gdyż coraz częściej poszukiwani są polscy pracownicy posiadający kompetencje językowe na poziomie wyższym niż podstawowy, ze szczególnym uwzględnieniem języka branżowego.

Podsumowując realizację projektu, wszyscy uczestnicy uznali, że była to dla nich wielka grecka przygoda.

W gablotach umieszczonych na szkolnym korytarzu cała społeczność szkolna może zobaczyć zdjęcia wykonane przez uczestników projektu z odbywanych zagranicznych praktyk.

Źródło: Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli