wersja testowa serwisu

Prawie 32 miliony złotych dotacji na remont linii tramwajowej z Łodzi do Konstantynowa Łódzkiego.

1
Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
Prawie 32 miliony złotych dotacji na remont linii tramwajowej z Łodzi do Konstantynowa Łódzkiego. Marszałek województwa łódzkiego Grzegorz Schreiber podpisał umowę na dofinansowanie modernizacji łódzkiej części tej ważnej dla mieszkańców obu miast trasy. 

Wsparty przez zarząd województwa łódzkiego projekt obejmuje modernizację linii tramwajowej biegnącej ulicą Konstantynowską w Łodzi - od pętli tramwajowej „Zdrowie" do granic miasta wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Długość modernizowanego odcinka to około 2,8 km. 

Wartość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wyniosła prawie 32 miliony złotych. Inwestycja została także wsparta z budżetu państwa kwotą blisko 4,7 mln zł. Jej całkowity koszt został oszacowany na ponad 57,6 mln zł. 

Zakres prac obejmuje, między innymi, budowę i przebudowę linii tramwajowej wraz z trakcją, budowę nowej podstacji kontenerowej zasilającej linię, budowę i przebudowę peronów, rozbudowę i przebudowę układu drogowego, w tym uzbrojenia podziemnego – sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej, sieci wodociągowych, gazowych, elektrycznych. Przewidziano także montaż elementów małej architektury i posadzenie zieleni. To już kolejna dotacja, która pozwoli przywrócić linię tramwajową 43 z Łodzi do Konstantynowa Łódzkiego zamkniętą w 2019 roku z powodu fatalnego stanu technicznego torów. Wcześniej dofinansowana została modernizacja konstantynowskiej części tej linii. Dotacja do tego szacowanego na 20 mln zł remontu wyniosła ponad 15 mln zł. Inwestycja zyskała też wsparcie z budżetu państwa w kwocie ponad 1,3 mln zł.

- Od początku deklarowałem, że walka z wykluczeniem komunikacyjnym, w tym inwestycje w transport publiczny, jest jednym z moich priorytetów – mówi marszałek Grzegorz Schreiber. – W tym przypadku mieszkańcy Łodzi i Konstantynowa odzyskają popularne połączenie między oboma miastami, a do tego będzie to połączenie ekologiczne oparte na transporcie niskoemisyjnym. Ograniczenie negatywnego wpływu transportu na środowisko jest dla mnie równie ważne. 

Linia 43 to także kolejna podmiejska trasa tramwajowa, którą odzyskają mieszkańcy aglomeracji łódzkiej dzięki wsparciu Urzędu Marszałkowskiego. 18 milionów złotych – 16,1 mln z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz blisko 2 mln z budżetu państwa, wyniosła dotacja do pierwszego etapu modernizacji trasy tramwajowej do Zgierza. Dzięki tej inwestycji pasażerowie odzyskają zamkniętą w 2018 roku linię 45.Z kolei ponad 99 mln zł wyniosła dotacja na modernizację trasy tramwajowej Pabianice-Łódź w ramach projektu. „Łódzki Tramwaj Metropolitalny: etap Pabianice-Ksawerów".

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego