Ponad 5 mln złotych na renowację zbiorników wodnych w Łódzkiem

zbiornik-w-Zdunach1
fot. T. Grala

Ponad 5 mln zł samorząd województwa łódzkiego przeznaczył w tym roku na dotacje do renowacji zbiorników wodnych. To ważne inwestycje w gminach naszego regionu, zwłaszcza w kontekście zmniejszenia ryzyka powodziowego i zapobiegania skutkom suszy. Nabór właśnie został rozstrzygnięty.

Dlaczego dbałość o zbiorniki małej retencji jest tak ważna? Bo dzięki nim możliwe jest gromadzenie wody w czasie nasilonych opadów, roztopów i stworzenie rezerwuaru wody na czas suszy, a także zmniejszenie ryzyka powodziowego i podtopień. Beneficjentami programu „Renowacja zbiorników wodnych" są jednostki samorządu terytorialnego z województwa łódzkiego, a przyznane środki można wykorzystać między innymi na realizacje projektów związanych ze zwiększeniem pojemności zbiorników i odtworzeniem ich funkcji retencyjnych.

Na realizację programu pierwotnie w budżecie województwa zaplanowano 4,8 mln zł, jednak w tegorocznym naborze wpłynęło aż 38 wniosków na łączną kwotę ponad 5 mln. – Widząc, że program cieszy się tak dużym zainteresowaniem, wraz z Zarządem Województwa Łódzkiego i radnymi Sejmiku podjęliśmy decyzję o zwiększeniu puli środków, aby wsparcie otrzymały wszystkie samorządy, które złożyły wnioski – mówi Grzegorz Schreiber, marszałek województwa łódzkiego.

Maksymalna dotacja wynosi 150 tys. zł, czyli do 80% kosztów kwalifikowalnych zadania.

Jednym z przykładów dobrze wykorzystanego wsparcia jest gmina Zduny. W 2022 roku renowację przeszedł tam zbiornik wodny zlokalizowany przy jednostce OSP Zduny.

Zbiornik w tym właśnie miejscu, przy jednostce OSP, daje podwójną korzyść. Po pierwsze ma kluczowe znaczenie dla zmniejszenia skutków skrajnych zjawisk hydrologicznych oraz zatrzymania wody w obszarach rolniczych. Po drugie jego renowacja poprawiła bezpieczeństwo przeciwpożarowe terenu gminy Zduny, strażacy mogą korzystać ze zgromadzonej wody w przypadku pożaru.

Prace polegały na czyszczeniu zbiornika, odszlamieniu i odmuleniu go, wyrównaniu dna i brzegów oraz montażu płyt i słupów. Dotacja wyniosła prawie 150 tys. zł.

- Inwestowanie w zbiorniki małej retencji jest bardzo ważne. Staramy się zabiegać o środki z każdego programu ogłaszanego przez Urząd Marszałkowski, tak, aby w naszej gminie było jeszcze bezpieczniej – dodaje Krzysztof Skowroński, wójt gminy Zduny.

źródło: Urząd Marszałkowski w Łodzi