wersja testowa serwisu

Pokój wyzwań dla uczniów w trzecią rocznicę powstania programu „Czyste Powietrze”

pokojwyzwan-1
fot. UM Uniejów

W dniu 22 października 2021 r., z okazji III rocznicy działania programu priorytetowego „Czyste Powietrze", Uzdrowisko Termalne Uniejów odwiedził pracownik Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi wraz z osobami obsługującymi interaktywny pokój wyzwań. Koordynatorem działań z ramienia Urzędu Miasta był młodszy referent ds. ochrony środowiska – Michał Łuczak.

W specjalnie przystosowanym kontenerze uczestnicy zabawy musieli rozwiązać czekające na nich zagadki. W zabawie edukacyjno-promocyjnej na temat programu „Czyste Powietrze" wzięli udział uczniowie ze szkół podstawowych w Uniejowie, Wilamowie i Wieleninie wraz z nauczycielami. Po zabawie, każdy uczestnik otrzymał ulotki informacyjne dotyczące w/w programu oraz pamiątkowe gadżety od pracownika WFOŚiGW w Łodzi, pani Alicji Miśkiewicz.

Przypominamy, iż wnioski o dofinansowanie w ramach programu „Czyste Powietrze" można składać aż do 30 czerwca 2027 r.

Wsparcie finansowe dotyczy:

  • wymiany starych pieców na paliwo stałe – na ekologiczne źródła ciepła spełniające wymagania programu (nabór wniosków na kotły na eko-groszek przyjmowane są tylko do 31.12.2021 r.),
  • instalacji centralnego ogrzewania lub ciepłej wody użytkowej,
  • wentylacji mechanicznej,
  • mikroinstalacji fotowoltaicznej,
  • ocieplenia domów oraz wymiany okien i drzwi (koszty materiałów i robocizny).

Wsparcie finansowe można otrzymać na projekty: zakończone, w trakcie realizacji lub jeszcze nierozpoczęte. Pamiętać należy, że rozliczeniu podlegać będą koszty poniesione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed złożeniem wniosku.

W Gminie Uniejów od początku trwania programu złożono 140 wniosków o dofinansowanie na łączną kwotę 2 606 206,75 zł, natomiast kwota wypłaconego dofinansowania wyniosła 630 410,93 zł.

Źródło: UM Uniejów