wersja testowa serwisu

Po 44 latach pracy w oświacie na emeryturę przeszedł dyrektor ZS nr 2 w Pabianicach

normal_330830722a00f7f985904cfcab0bf1e2ced0c4d1
fot. Starostwo Powiatowe w Pabianicach

1 września 2020 roku przejdzie do szkolnej historii Zespołu Szkół nr 2 w Pabianicach, jako dzień pożegnania dyrektora Henryka Kucharskiego, wyjątkowego człowieka.

Henryk Kucharski jest związany z Zespołem Szkół Nr 2 przez całe swoje życie zawodowe, tj. od 1976 r. kiedy jako absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Łódzkiej rozpoczął pracę na stanowisku nauczyciela przedmiotów elektrycznych.

W latach 1980 – 1981 H. Kucharski zajmował dodatkowo stanowisko Kierownika Laboratorium, a w latach 1981 – 1982 stanowisko zastępcy Kierownika Warsztatów Szkolnych.

38 lat temu, tj. w 1982 r. H. Kucharski został Wicedyrektorem ds. dydaktycznych w szkole, która wówczas nosiła nazwę Zespołu Szkół Zawodowych Nr 3, a w 2006 r. dyrektorem obecnego Zespołu Szkół Nr 2.

W czasie swojej kadencji dyrektor uruchomił wiele nowych kierunków kształcenia w zakresie technikum:
- Od 2008 technik informatyk
- od 2012 technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, technik teleinformatyk, technik grafiki i poligrafii cyfrowej,
- od 2019 technik automatyk transportu bliskiego.

W zakresie liceum ogólnokształcącego uruchomił natomiast nowe profile, tj. od 2013 r. liceum o profilu mundurowym, a od 2019 r. o profilu sportowym.

Wszystkie działania dyrektora zawsze cechowała troska o dobro uczniów i wszystkich pracowników szkoły. Powierzone obowiązki realizował wyjątkowo sumiennie i wzorowo. Osiągał bardzo dobre wyniki nauczania w przedmiotach elektrycznych, stosował nowoczesne techniki nauczania i własne metody pracy z uczniem zdolnym oraz wymagającym pomocy.

Od 2000 r. organizował Wojewódzkie finały Wiedzy o Wynalazczości przeprowadzane na terenie szkoły. Jego uczniowie osiągali sukcesy w konkursach wynalazczych na poziomie wojewódzkim, motoryzacyjnych, a także wiedzy zakresu z elektrotechniki.

Jako członek Międzyszkolnego Koła Pedagogicznego Stowarzyszenia Elektryków Polskich organizował dla młodzieży kursy nadające im dodatkowe uprawnienia, współpracował z zakładami pracy, organizował nowoczesne miejsca praktyk dla uczniów, pomagał im wejść na rynek pracy.

Ponadto wspierał uczestnictwo uczniów w konkursach, turniejach i olimpiadach, w życiu kulturalnym, przykładał dużą wagę do rozwoju samorządności młodzieży. Ochrona środowiska oraz edukacja ekologiczna była jednym z priorytetów jego działania.

Mając takiego mentora uczniowie i nauczyciele osiągnęli wiele sukcesów. Na szczególne wyróżnienie zasługują: Certyfikat jakości – „Szkoła przedsiębiorczości" oraz Certyfikat Lidera Szkoły Nowych Technologii

Największym sukcesem ZS 2 jest wysokie miejsce zajęte przez Technikum Zawodowe w rankingach szkół dziennika „Rzeczpospolita" oraz portalu perspektywy.pl. Obecnie szkoła posiada Laur Srebrnej Tarczy.

Pod kierownictwem dyrektora zrealizowano wiele projektów unijnych, a uczniowie technikum zaczęli wyjeżdżać na praktyki zagraniczne do Hiszpanii, Niemiec i Włoch.

Dyrektor dbał o swój „szkolny dom", doprowadzając go do obecnego stanu i wyglądu. Zmagał się z wieloma zadaniami inwestycyjnymi, przeprowadził m. in.:
- modernizację boiska do piłki nożnej
- wymianę stolarki okiennej
- termomodernizację szkoły
- budowę boiska wielofunkcyjnego
- termomodernizację i remont sali gimnastycznej
- remont wszystkich łazienek oraz korytarzy oraz wiele innych prac.

Henryk Kucharski był wielokrotnie nagrodzony i odznaczony przez różne instytucje społeczne, oświatowe i samorządowe. Na wymienienie zasługują przede wszystkim:

Brązowy i Złoty Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej, Złota Odznaka ZNP, nagrody Łódzkiego Kuratora Oświaty oraz kilkanaście przyznanych Nagród Starosty Pabianickiego. Ponadto pan dyrektor otrzymał miedzy innymi:

- Srebrną i Złotą Odznakę Honorową NOT przyznane przez Federację Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT
- Medal im. prof. Janusza Groszkowskiego za szczególne zasługi dla rozwoju elektroniki
- Medal im. prof. Stanisława Fryzego w uznaniu wybitnej i twórczej pracy naukowo – technicznej w dziedzinie elektryki
- Certyfikat powołania do Rady Ekspertów edukacji zawodowej w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego
- Odznakę i tytuł „Racjonalizatora produkcji" przyznane przez Łódzkiego Kuratora Oświaty
- Honorową odznakę miasta Łodzi za zasługi dla Województwa Łódzkiego
- Srebrną Odznakę Honorową Polskiego Związku Stowarzyszeń Wynalazców i Racjonalizatorów
- Brązową, srebrną i złotą Odznakę „Zasłużony działacz Ligi Obrony Kraju"
- Odznakę Zasłużony dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi

i wiele, wiele innych nagród, dyplomów uznania i podziękowań. Uczniowie również doceniali swojego dyrektora przyznając mu tytuł Belfra Roku.

Podsumowując, żeby scharakteryzować najkrócej pana dyrektora, trzeba powiedzieć, że to tytan pracy, solidności, odpowiedzialności i cierpliwości, nauczyciel z powołania i wzór do naśladowania.

„Są chwile i ludzie, o których nie można zapomnieć!" I my na pewno nie zapomnimy.

źródło: Starostwo Powiatowe w Pabianicach