wersja testowa serwisu

Piękny jubileusz Polskiego Związku Niewidomych w Pabianicach. Były gratulacje, życzenia i prezenty!

Piękny jubileusz Polskiego Związku Niewidomych w Pabianicach. Były gratulacje, życzenia i prezenty!
Powiat pabianicki

Polski Związek Niewidomych w Pabianicach obchodzi w tym roku 70-lecie istnienia! Z okazji tak dostojnego jubileuszu w minioną środę, 8 września w gospodarstwie agroturystycznym „Dolina koni" w Dłutówku, odbyło się plenerowe spotkanie osób niewidomych i słabowidzących z terenu powiatu pabianickiego, zorganizowanym przez zarząd Koła Terenowego PZN w Pabianicach. 

Przybyłych na uroczystość członków Koła Terenowego PZN powitała prezes Koła Jadwiga Bobowiak. Starostwo Powiatowe w Pabianicach reprezentował Jacek Wróblewski, członek zarządu Powiatu Pabianickiego, który podziękował zarządowi Koła za wieloletnią działalność na rzecz osób niewidomych i słabowidzących z terenu powiatu pabianickiego Nie zabrakło oczywiście życzeń dalszych sukcesów w pomocy innym. Na ręce prezes Koła przekazał pamiątkową tabliczkę.Wśród zebranych gości, byli obecni przedstawiciele Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach, na czele z Zofią Kriger – Kozłowską, wiecedyrektor PCPR.