PGE ma nową Radę Nadzorczą. Kim są nowo powołani ludzie Ministra Aktywów Państwowych?

1
PGE

W środę, 31 stycznia o godzinie 12.00 ruszyło Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PGE. Zgodnie z zapowiedziami odwołało dziś pięcioro członków rady nadzorczej. Jednocześnie do Rady powołano siedmioro nowych członków, zgłoszonych przez Skarb Państwa. 

Na zgromadzeniu zarejestrowano akcje stanowiące 81,4 proc. kapitału zakładowego. Walne zgromadzenie odwołało z rady: Janinę Goss, Artura Składanka, Mieczysława Sawaryna, Tomasza Hapunowicza i Radosława Winiarskiego. Za ich odwołaniem padło niemal 81 proc. głosów zarejestrowanych na walnym.

Na ich miejsce powołano: 

 • Elżbietę Niebisz, 
 • Eryka Kosińskiego, 
 • Małgorzatę Banasik, 
 • Andrzeja Rzońcę, 
 • Sławomira Patyrę, 
 • Andrzeja Sadkowskiego oraz 
 • Andrzeja Kozyrę. 

Cała siódemka została zgłoszona przez Skarb Państwa. Za powołaniem z dniem 1 lutego każdego z kandydatów do rady głosowało ponad 92 proc. zarejestrowanych na walnym głosów.

Zgodnie ze statutem spółki Skarb Państwa jest uprawniony do powoływania oraz odwoływania jednego członka rady nadzorczej w drodze pisemnego oświadczenia składanego zarządowi spółki.

Minister aktywów skorzystał z tego uprawnienia 29 grudnia 2023 r., odwołując z rady Zbigniewa Gryglasa, a 25 stycznia br. powołując na jego miejsce Michała Domagałę. Na stanowisku pozostała także przewodnicząca rady Anna Kowalik. Wobec zmian rada nadzorcza PGE liczy obecnie dziewięć osób.

W najbliższych dniach, rada powinna zebrać się na pierwszym posiedzeniu po dokonanych już zmianach. Wówczas można spodziewać się odwołania obecnego prezesa, Wojciecha Dąbrowskiego i rozpisania postępowania dotyczącego wyboru nowego szefa firmy. Do czasu wyboru zostanie wskazany pełniący obowiązki prezesa. Może nią zostać przewodnicząca rady.

Kim są nowo powołani członkowie rady? Poniżej prezentujemy noty biograficzne.

 • Elżbieta Niebisz

Ukończyła studia wyższe w Szkole Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie na Wydziale Handlu Wewnętrznego i uzyskała tytuł magistra ekonomii. Ukończyła studia podyplomowe w Szkole Głównej Handlowej w zakresie „Zarządzania Rozwojem i Rynkiem w Elektroenergetyce". W 1991 roku odbyła kurs i zdała egzamin przed Komisją Ministra Przekształceń Własnościowych dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa. Była wykładowcą na kursach dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa z zakresu zagadnień ekonomicznofinansowych, restrukturyzacji spółek prawa handlowego oraz praktycznych aspektów funkcjonowania spółek z udziałem Skarbu Państwa. Uczestniczyła w charakterze egzaminatora, w komisjach egzaminacyjnych Ministra Przekształceń Własnościowych i Ministra Skarbu Państwa, na egzaminach dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa. Elżbieta Niebisz ma wieloletnie doświadczenie zawodowe, w tym długi staż pracy w administracji państwowej oraz w sektorze elektroenergetycznym. W latach 1991-2005 pracowała w Ministerstwie Przekształceń Własnościowych, Ministerstwie Skarbu Państwa oraz Urzędzie Regulacji Energetyki, zajmując od 1995 r. stanowisko Dyrektora Departamentu. Pracując w Ministerstwie Przekształceń Własnościowych i Ministerstwie Skarbu Państwa kierowała Departamentami: Nadzoru Właścicielskiego, Spółek Kapitałowych oraz Nadzoru Właścicielskiego II. Zakres działania kierowanych Departamentów obejmował m. in.: nadzór właścicielski i wykonywanie praw z akcji i udziałów należących do Skarbu Państwa w spółkach prawa handlowego. Wykonywane zadania, z zakresu nadzoru właścicielskiego, obejmowały spółki z udziałem Skarbu Państwa m.in. z następujących branż gospodarki: elektroenergetyka, przemysł wydobywczy, paliwowy, stoczniowy i morski, budownictwo, uzdrowiska, spółki medialne tj. TVP i Polskie Radio oraz radia regionalne, wydawnictwa i poligrafia, KGHM, LOT i RUCH. W latach 2002-2004, kierując Departamentem Nadzoru Właścicielskiego II, Elżbieta Niebisz koordynowała przeprowadzenie pierwszych konsolidacji w sektorze elektroenergetycznym. W wyniku połączenia zakładów dystrybucyjnych zostały utworzone koncerny: ENEA S.A., ENERGA S.A., ENION S.A. oraz EnergiaPRO S.A. W latach 1998-2001 pracowała w nowoutworzonym Urzędzie Regulacji Energetyki, na stanowisku Dyrektora Departamentu Koncesji. W tym okresie kierowany przez Elżbietę Niebisz Departament przygotował i wydał ponad 4500 koncesji na wszystkie rodzaje 2 działalności energetycznej tj. wytwarzanie, przesył, dystrybucję i obrót energii elektrycznej, ciepła, gazu i paliw płynnych. W latach 2006-2019 Elżbieta Niebisz pracowała w sektorze elektroenergetycznym zajmując następujące stanowiska w spółkach Grupy Kapitałowej Zespołu Elektrowni Pątnów Adamów Konin S.A.: Prezesa Zarządu spółki obrotu energią elektryczną PAK-VOLT S.A. w Warszawie, Wiceprezesa Zarządu elektrowni ZE PAK S.A. w Koninie, Członka Zarządu kopalń węgla brunatnego PAK KWB Konin S.A. i PAK KWB Adamów S.A. Pełniła również funkcje członka rad nadzorczych spółek zależnych w Grupie: PAK Serwis Sp. z o.o., PAK Infrastruktura Sp. z o.o., PAK Górnictwo Sp. z o.o. oraz Elektrownia Pątnów II Sp. z o.o. Elżbieta Niebisz pełniła następujące funkcje w radach nadzorczych spółek: Przewodniczącej – CPN S.A w Warszawie, POLFA Tarchomin S.A. w Warszawie, KGHM Polska Miedź S.A. w Lubinie, ARCUS S.A. w Warszawie, Wiceprzewodniczącej – Nadwiślańskiej Spółce Węglowej S.A. w Tychach, PZU S.A w Warszawie, Sekretarza – Polimex-Mostostal S.A. w Warszawie, Członka RN – Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. w Warszawie, WEDEL S.A. w Warszawie, POLLENA S.A. w Nowym Dworze Maz., Zakładach Chemicznych RUDNIKI S.A. w Rudnikach k. Częstochowy, Kieleckich Zakładach Wyrobów Papierowych S.A w Kielcach, Kieleckiej Fabryki Armatur S.A. w Krakowie, Zarządu Morskiego Portu Szczecin-Świnoujście S.A. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Elżbieta Niebisz spełnia kryteria niezależności członka rady nadzorczej.

 • prof. dr hab. Eryk Kosiński

Kierownik Zakładu Publicznego Prawa Gospodarczego, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Fulbright Fellow, James Baker Institute for Public Policy, Center for Energy Studies, Rice University, Houston USA (2023/2024); visiting professor na Charkowskim Narodowym Uniwersytecie Sił Powietrznych im. Iwana Kożeduba w Charkowie, Ukraina; członek Zarządu Oddziału Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Poznaniu; LL.M University of the State of New York, Albany, USA i Central European University w Budapeszcie, Węgry (1992-1993); absolwent Asser College Europe w Hadze, Holandia (1995); studiował na Lourdes University, Sylvania, USA (1993-1994) oraz Case Western Reserve University School of Law, Cleveland, USA (1993); stypendysta Santander Universidades na Wharton School, University of Pennsylvania, Filadelfia, USA (2014); 2008-2009 Prezes Agencji Mienia Wojskowego w Warszawie; 2010-2011 Zastępca Prezydenta Miasta Bydgoszczy; 2001-2014 adwokat; 2014-2021 radca prawny; wykładowca na uczelniach zagranicznych (Rosja, Islandia); autor licznych publikacji z zakresu prawa energetycznego, 3 publicznego prawa gospodarczego, finansów publicznych, prawa ochrony konkurencji, prawa transportowego, prawnej regulacji inwestycji infrastrukturalnych, zamówień publicznych, publicznego prawa ochrony zdrowia, prawnej regulacji wolnych zawodów, prawa hazardowego, postępowania administracyjnego.

 • Małgorzata Banasik

Partner Zarządzający Kancelarii BWW. Radca prawny z 20-letnim doświadczeniem w obsłudze prawnej przedsiębiorstw działających w branży elektroenergetycznej, gazowej, ciepłowniczej, OZE, wykorzystania odpadów w procesie odzysku energetycznego (WtE) oraz użyteczności publicznej. Wspierała również firmy z branży chemicznej i nowych technologii. Posiada wszechstronną wiedzę o europejskim i międzynarodowym rynku energetycznym, w tym WtE, wodoru i gazu. Łączy wiedzę prawniczą ze znajomością technicznych aspektów projektów, w które jest zaangażowana. W latach 2007 – 2015 aktywnie uczestniczyła w procesach liberalizacji polskiego rynku gazu: tworząc niezależnego OSP, krajowy punkt obrotu gazem (VTP) oraz wprowadzając gaz na Towarową Giełdę Energii. Implementowała przepisy UE do polskiego systemu prawa, na poziome ustaw, rozporządzeń. Uczestniczyła w procesach wydzielania infrastruktury energetycznej i jego transferu pomiędzy przedsiębiorstwami energetycznymi. W okresie 2009- 2018 zaangażowana była w proces integracji rynków gazu w regionie Morza Bałtyckiego, Europy Środkowo-Wschodniej (CEE). Doradzała w projektach zapewniających dywersyfikację dostaw gazu do Polski i regionu CEE, w tym w budowę terminalu LNG w Świnoujściu, stworzenie wirtualnego oraz fizycznego rewersu w Mallnow, czy połączeń międzyoperatorskich z Danią (Baltic Pipe) Litwą i Słowacją. Od 2012 roku wspiera MPEC Olsztyn w procesie transformacji energetycznej w ciepłownictwie w celu odejścia od paliw kopalnych, w tym budowy Instalacji Termicznego Przetwarzania Odpadów w formule Partnerstwa Publiczno-Prywatnego. Doradzała w wielu projektach inwestycyjnych związanych z budową źródeł wytwórczych, w tym uzyskiwaniu wymaganych prawem decyzji i pozwoleń. Zaangażowana aktywnie w latach 2018 - 2021 w transformację ukraińskiego rynku gazu oraz jego integrację z UE, w tym połączeń z Polską, wdrażanie europejskich regulacji i standardów. Jako lider zespołu prawnego współtworzyła niezależnego ukraińskiego OSP. W roku 2023 doradzała w Mołdawii w procesie unbundlingu. Wielokrotnie reprezentowała Klientów Kancelarii przed Komisją Europejską oraz Wspólnotą Energetyczną. Wspiera także Klientów w transakcjach kapitałowych, fuzjach i przejęciach, przekształceniach i restrukturyzacjach. 4 Obecnie zajmuje się tworzeniem nowych możliwości inwestycyjnych w formule partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP) w sektorze energetycznym, w tym rynku OZE. W latach 2019-2021 została rekomendowana w rankingu THE LEGAL500 EMEA – Energy and Natural Resources.

 • Dr hab. Andrzej Rzońca,

Prof. SGH Kierownik Katedry Międzynarodowych Studiów Porównawczych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Członek Rady Naukowej Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych (CASE). Członek Towarzystwa Ekonomistów Polskich (w przeszłości jego przewodniczący). Strateg ekonomiczny z doświadczeniem z sektora prywatnego (zarówno sektora przedsiębiorstw, jak i sektora finansowego, w tym funduszy hedgingowych), sektora publicznego (bank centralny, ministerstwo finansów), międzynarodowych instytucji finansowych (Bank Światowy, Europejski Bank Centralny) i organizacji pozarządowych (Forum Obywatelskiego Rozwoju, CASE.) Członek rad nadzorczych w przedsiębiorstwach przemysłowych i finansowych. Były członek Rady Polityki Pieniężnej z okresu kryzysu zadłużeniowego w strefie euro i pierwszej wojny w Ukrainie. Wielokrotnie nagradzany za innowacyjne badania. Laureat Nagrody im. Leopolda Kronenberga Fundacji Citibanku oraz Nagrody im. Fryderyka Skarbka Polskiej Akademii Nauk (dwóch najbardziej prestiżowych polskich nagród w ekonomii). Zainteresowania badawcze: teoria wzrostu, ekonomia monetarna, finanse publiczne, transformacja gospodarcza.

 • Dr hab. Sławomir Patyra

Doktor hab. nauk prawnych, profesor Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, specjalista z zakresu prawa konstytucyjnego, a także radca prawny; nie należy do żadnej partii politycznej; - Kierownik Katedry Prawa Konstytucyjnego UMCS oraz Centrum Badań nad Parlamentaryzmem przy Instytucie Nauk Prawnych UMCS w Lublinie; - autor blisko stu publikacji naukowych, w tym trzech książek [Prawnoustrojowy status Prezesa Rady Ministrów w świetle Konstytucji z 2 kwietnia 1997 r. (Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2002); Mechanizmy racjonalizacji procesu ustawodawczego w Polsce w zakresie rządowych projektów ustaw ( Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2012); Konstytucja RP. Komentarz do art. 148 (Wydawnictwo Difin, Warszawa 2024) oraz ponad stu ekspertyz prawnych, sporządzanych m., in. dla Sejmu, Senatu, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwa Sprawiedliwości, Najwyższej Izby Kontroli, Krajowej Izby Radców Prawnych oraz Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia". W zakresie prowadzonych badań naukowych specjalizuje się w problematyce tworzenia prawa, prawa parlamentarnego oraz systemu rządów, ze szczególnym uwzględnieniem Prezesa Rady Ministrów i Rady Ministrów; - członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Prawa Konstytucyjnego, Zespołu Ekspertów 5 Prawnych Fundacji im. Stefana Batorego oraz Kierownik Zespołu do Spraw Ustroju Państwa i Wymiaru Sprawiedliwości Ośrodka Badań Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych. W latach 2019 – 2023 – członek Zespołu Doradców Prawnych do spraw Kontroli Konstytucyjności Prawa przy Marszałku Senatu X Kadencji; - W 2021 r. był wspólnym kandydatem Koalicji Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego – Koalicji Polskiej na urząd Rzecznika Praw Obywatelskich; - w latach 2013 - 2018 – członek Rady Nadzorczej Lubelskiego Parku NaukowoTechnologicznego S. A. W latach 2014 – 2018: przewodniczący Rady Nadzorczej tej spółki;

 • Andrzej Sadkowski

urodził i wychował się w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej, gdzie ukończył Tufts University w Bostonie z tytułem Bachelor of Arts na wydziale Stosunki Międzynarodowe oraz Nauki Polityczne. Przybył do Krakowa we wrześniu 1989 roku, gdzie ukończył roczny program w Instytucie Badań Polonijnych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dodatkowo jest absolwentem University of Illinois at Urbana-Champaign z tytułem Master of Business Administration oraz Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie uzyskał tytuł magistra Zarządzania i Marketingu. W okresie od sierpnia 1990 do października 1994 roku, związany był z Biurem Pełnomocnika Rządu ds. Przekształceń Własnościowych, Ministerstwem Przekształceń Własnościowych oraz Ministerstwem Skarbu pełniąc, w tym okresie m.in. funkcję Pełnomocnika Ministra Przekształceń Własnościowych ds. Polonii oraz W-ce Prezesa Fundacji Przekształceń Własnościowych. W latach 1992-1995 współtwórca i W-ce Prezes Państwowej Agencji Inwestycji Zagranicznych (PAIZ). W okresie 1998-2000 Andrzej Sadkowski brał aktywny udział w tworzeniu oraz wdrożeniu reformy emerytalnej, jako doradca Banku Światowego, Dyrektor Zespołu Zadaniowego ds. Wdrożenia Reformy Emerytalnej oraz Doradca Prezesa ZUS. Na przestrzeni ponad 30 lat Andrzej Sadkowski pełnił różne funkcje zarządcze, w tym jako Prezes Zarządu Lottomerkury Sp. z o.o. oraz Prezes zarządu Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie SAMPO S.A.. W tym samym okresie był członkiem rady nadzorczej m.in. NFI im. Kazimierza Wielkiego S.A., Nafta Polska S.A., PTE Sampo S.A., PTE Norwich Union S.A., Polskie Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych S.A. oraz Gerlach S.A. Od ponad 20 lat przedsiębiorca w branży medyczno-farmaceutycznej oraz inwestor. Prywatnie w związku małżeńskim od ponad 27 lat, ojciec czwórki dzieci. Pasjonat podróży i gotowania.

 • Andrzej Kozyra

Magister prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego – tytuł naukowy uzyskany w wyniku ukończenia 5 letnich stacjonarnych studiów magisterskich i obrony pracy magisterskiej w 2003 roku. Adwokat i od 2008 roku właściciel kancelarii prawnej - Kancelaria Adwokacka Andrzej Kozyra. Wpisany również na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Krakowie. Posiada blisko dwudziestoletnie doświadczenie w świadczeniu pomocy prawnej. Specjalizuje się w strategicznym doradztwie prawnym dla podmiotów gospodarczych prywatnych, jak i publicznych m.in.: w projektach z zakresu realizacji procesu inwestycyjnego oraz w doradztwie organom spółek czy spółdzielni, w tym obsłudze ich rad nadzorczych. Pełnił funkcję członka rady nadzorczej spółki kapitałowej przez blisko 10 lat. Świadczy pomoc prawną dla wiodącego operatora telekomunikacyjnego. Doradzał i brał udział w pracach w zakresie zmian w przepisach prawa dotyczących procesu inwestycyjnego, uczestnicząc m.in. w spotkaniach dedykowanych komisji sejmowych czy opiniując projekty aktów prawnych. Był prelegentem i brał udział w wielu szkoleniach, konferencjach i warsztatach z zakresu procesu inwestycyjnego, prawa handlowego, spółdzielczego, pracy, samorządu terytorialnego i administracji oraz z zakresu mediacji. Posiada doświadczenie w zarządzeniu zespołem prawnym. Autor wielu skarg kasacyjnych uwzględnionych przez Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie, w tym w sprawach gdzie NSA podejmował uchwały w składzie 7 osobowym. Brał udział we wsparciu prawnym w ramach wielomiliardowej transakcji, polegającej na sprzedaży między operatorami telekomunikacyjnymi zorganizowanej części przedsiębiorstwa, dotyczącej m.in. zbycia telekomunikacyjnej infrastruktury pasywnej.