wersja testowa serwisu

Pabianice: Rekrutacja do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych na rok szkolny 2021/2022

schoolboy-934702_960_720

Od 1 lutego 2021 roku rozpoczyna się rekrutacja do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych na rok szkolny 2021/2022.

W naborze do klas pierwszych szkół podstawowych uczestniczą szkoły publiczne prowadzone przez Miasto Pabianice.

Kandydaci do szkół podstawowych przyjmowani są na podstawie:

  1. ZGŁOSZENIA – do szkoły, w obwodzie której kandydat mieszka.
  2. WNIOSKU – do szkoły spoza obwodu kandydaci mogą być przyjęci, jeżeli dana szkoła dysponuje wolnymi miejscami i kandydat spełnia kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. WNIOSEK wraz z dołączonymi dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów należy wypełnić, podpisać i złożyć do wybranej szkoły.

Wniosek o przyjęcie do szkoły podstawowej w Pabianicach można składać osobiście w wyznaczonym miejscu przy wejściu do szkoły lub drogą elektroniczną na adres e-mail wybranej szkoły podstawowej. Rozpatrywane będą wyłącznie czytelnie wypełnione wnioski lub ich skany. Dokumenty rekrutacyjne udostępnione są na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Pabianicach oraz na stronie internetowej wybranej szkoły podstawowej.

Szczegółowy harmonogram postępowania rekrutacyjnego do szkół i przedszkoli zawarty jest w Zarządzeniu nr 11/2021/P Prezydenta Miasta Pabianic z dnia 18 stycznia 2021 r.

źródło: UM Pabianice