wersja testowa serwisu

Ogromne pieniądze dla samorządów z łódzkiego. Poznaliśmy wyniki pierwszego naboru w ramach Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład"

Ogromne pieniądze dla samorządów z łódzkiego. Poznaliśmy wyniki pierwszego naboru w ramach Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład"

Program Inwestycji Strategicznych „Polski Ład", to 20 mld złotych na rozwój jednostek samorządu terytorialnego w całej Polsce. Rządowy Fundusz ma na celu dofinansowanie projektów inwestycyjnych realizowanych przez gminy, powiaty i miasta lub ich związki w całej Polsce.

Program realizowany jest poprzez promesy inwestycyjne udzielane przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Wysokość bezzwrotnego dofinansowania jest zależna od obszaru priorytetowego, w którym mieści się planowana inwestycja.

Pierwsza edycja pilotażowego naboru wniosków rozpoczęła się 2 lipca i trwała do 15 sierpnia 2021 r. W tym czasie każda JST czy związek JST mogła zgłosić maksymalnie trzy wnioski o dofinansowanie, w tym:
• 1 wniosek bez kwotowego ograniczenia
• 1 wniosek, którego wartość dofinansowania nie może przekroczyć 30 mln zł
• 1 wniosek, którego wartość dofinansowania nie może przekroczyć 5 mln zł

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych przyczynia się do rozwoju lokalnej przedsiębiorczości, poprawy warunków życia obywateli, a także powstawania nowych miejsc pracy.

Wyniki pierwszego naboru w ramach Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład" w TYM MIEJSCU.