wersja testowa serwisu

Nowe słupy energetyczne na ulicy Zachodniej

Zrzut-ekranu-2021-03-04-o-14.54.16

Jednym z elementów trwającej przebudowy ulicy Zachodniej jest zmiana lokalizacji istniejącej sieci energetycznej (słupów energetycznych) tak, aby sieć ta nie kolidowała z planowaną budową chodnika.

Remont ulicy Zachodniej przebiega na odcinku od ulicy Jana Pawła II do ulicy Szerokiej. W wyniku tych prac zwiększy się bezpieczeństwo na ulicy Zachodniej. Wprowadzenie firmy w obszar, na którym przeprowadzany jest remont, nastąpiło 18 lutego. Projekt przewiduje: przebudowę konstrukcji jezdni, budowę chodnika po stronie wschodniej, naprawy rowów przydrożnych, budowę kanału deszczowego powstałego i zlokalizowanego pod chodnikiem, przebudowę istniejącej linii energetycznej po stronie wschodniej, a także przebudowę istniejących zjazdów do nieruchomości. Na przebudowę ulicy Zachodniej Gmina pozyskała dofinansowanie w ramach tarczy antykryzysowej w wysokości 600 tys. złotych.

Źródło: UG Ksawerów