wersja testowa serwisu

Lutomiersk zostanie miastem? Mieszkańcy gminy są "za"

4
fot. Urząd Gminy Lutomiersk

Zakończyły się konsultacje społeczne w sprawie nadania miejscowości Lutomiersk statusu miasta. Jak podkreśla Wójt Tadeusz Borkowski, to kolejny bardzo ważny krok w obronie historii gminy.

W konsultacjach trwających od 7 stycznia do 12 lutego udział wzięło 1446 osób, z czego zdecydowana większość - 944 (65,28%) - opowiedziała się za nadaniem praw miejskich miejscowości Lutomiersk. Przeciw było 386 głosujących (26,69%). Pozostałe głosy były nieważne lub wstrzymujące się.

- Wynik konsultacji pokazał, że mieszkańcy opowiedzieli się za nadaniem miejscowości Lutomiersk statusu miasta oraz poparli działania i uchwałę nr XXXI/232/20 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 19 listopada 2020 roku w sprawie podjęcia procedury związanej z nadaniem miejscowości Lutomiersk statusu miasta - czytamy w komunikacie Wójta Tadeusza Borkowskiego i Przewodniczącego Rady Gminy Lutomiersk, Tadeusza Rychlika.