wersja testowa serwisu

Łask: Lubelska cieszy nie tylko oko, ale przede wszystkim mieszkańców i kierowców! Dziś drogę oficjalnie oddano do użytku

Łask: Lubelska cieszy nie tylko oko, ale przede wszystkim mieszkańców i kierowców! Dziś drogę oficjalnie oddano do użytku

Lubelska w Łasku Kolumnie oficjalnie otwarta! Po niespełna pół roku od podpisania umowy na gruntowną przebudowę ulicy już można z niej korzystać. Dziś w oficjalnym otwarciu wzięli udział przedstawiciele samorządu Województwa Łódzkiego z wicewojewodą Karolem Młynarczykiem i Piotrem Wołoszem, starostą powiatu łaskiego na czele. 

Trzeba przyznać, że Lubelska zmieniła się nie do poznania - jest nie tylko zdecydowanie estetycznej, ale przede wszystkim bezpieczniej! Betonową, wysłużoną kostkę zastąpiła równa jak stół asfaltowa nawierzchnia, sporo prac wykonano jednak w zakresie dla oka niewidocznym. Wartej blisko 3 mln zł inwestycja powiatu łaskiego wsparła dotacja z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Gruntowny remont ulicy Lubelskiej wykonała firma Włodan z Pabianic. Umowę na tę inwestycję podpisano w czerwcu tego roku, zgodnie z zapisami zakres inwestycji obejmował m.in:

  • rozbiórka istniejących warstw konstrukcji nawierzchni i wykonanie nowej, dostosowanej do obciążenia 115 kN/oś,
  • przebudowa drogi powiatowej,
  • rozbiórka istniejących i budowa nowych odcinków chodników,
  • budowa ścieżki pieszo-rowerowej,
  • przebudowa skrzyżowania z ul. Piaskową
  • wyposażenie techniczne drogi – budowa przykanalików kanalizacji deszczowej,
  • zabezpieczenie infrastruktury telekomunikacyjnej i elektrycznej (rury osłonowe),
  • wykonanie zabezpieczenia istniejących drzew i krzewów,
  • wykonanie elementów organizacji ruchu (oznakowanie poziome i pionowe, urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego).
Zobacz materiał filmowy i zdjęcia: