wersja testowa serwisu

Ksawerów: Wójt Adam Topolski z absolutorium

Sesja_absolutoryjna_2021
UG Ksawerów

29 czerwca podczas XXXIX Sesji Rady Gminy Ksawerów radni jednogłośnie udzielili wójtowi Adamowi Topolskiemu wotum zaufania i absolutorium. Wcześniej rozpatrzono "Raport o stanie gminy za 2020 rok".

Wójt podkreślił, że to już jedenasty raz, kiedy staje w tej roli i że mimo odmiennych zdań zwykle udaje się odnaleźć kompromis z radnymi, czego dowodem jest poparcie jego pracy w 2020 roku. Podziękował za zaufanie i docenienie tego co zostało zrobione

Rada Gminy Ksawerów podczas tej sesji podjęła również uchwały w sprawie:

  • zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej MEDiKSA w Ksawerowie za 2020 r;
  • rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2020 rok oraz sprawozdania z wykonania budżetu za 2020 rok;
  • zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ksawerów na lata 2021 – 2025;
  • zmian budżetu Gminy Ksawerów na 2021 rok;
  • wprowadzenia programu pod nazwą „Ksawerowski bon żłobkowy";
  • wyrażenia zgody na zbycie przez Gminę Ksawerów nieruchomości gruntowej;
  • przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w gminie Ksawerów;
  • rozpatrzenia petycji dotyczącej połączenia klas 3 w Szkole Podstawowej w Woli Zaradzyńskiej (2 petycje);
  • ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Ksawerów na rok szkolny 2021/2022.