wersja testowa serwisu

Gmina Ksawerów: Zmiany w organizacji ruchu na ul. Warszawskiej

remont-drogi-utrudnienia

Urząd Gminy Ksawerów informuje, że z dnia 21 na 22 marca 2021 r. wprowadzona zostanie Tymczasowa Organizacja Ruchu na ul. Warszawskiej na odcinku od ul. Rzgowskiej ("Duży Skręt") do ul. Widzewskiej (granicy z Gminą Ksawerów).

W związku z planowanym rozpoczęciem robót budowlanych na wskazanym odcinku, wygrodzony zostanie teren budowy obejmujący torowisko tramwajowe po zachodniej stronie ulicy. Ruch ulicą Warszawską wciąż odbywać się będzie w obu kierunkach, jednak należy liczyć się z możliwością wystąpienia miejscowych zajęć pasa ruchu w miejscu prowadzonych w danym momencie prac.

Ze względów bezpieczeństwa wprowadzone zostanie ograniczenie prędkości do 30 km/h. Niniejsza organizacja ruchu nie wpłynie na sposób funkcjonowania komunikacji zbiorowej.

źródło: UG Ksawerów