wersja testowa serwisu

Gmina Ksawerów: Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wyłożony do publicznego wglądu

spotkanie-informacje-tablice

Wójt Gminy Ksawerów zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu - wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Ksawerów, gmina Ksawerów.

Projekt planu wraz z prognozą jest wyłożony do 31 marca w siedzibie Urzędu Gminy Ksawerów (ul. Kościuszki 3h, 95-054 Ksawerów) w godzinach pracy urzędu.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się 29 marca o godz. 14:00 w formie elektronicznej za pomocą środków porozumiewania się na odległość. Chęć udziału w dyskusjach publicznych należy zgłosić na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Link do dyskusji będzie zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Ksawerów w dniu dyskusji o godz. 13:00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu planu miejscowego. Należy składać je na piśmie (w formie papierowej lub elektronicznej) do Wójta Gminy Ksawerów z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 kwietnia 2021 roku. Szczegółowe informacje dostępne są w BIP Urzędu Gminy Ksawerów.

źródło: UG Ksawerów