wersja testowa serwisu

Druhowie z OSP w Szydłowie będą mieli wielki remont strażnicy!

szydow
Gmina Lutomiersk

Druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej w Szydłowie mają powody do radości, niebawem siedziba ich jednostki przejdzie gruntowny remont. Modernizację, kwotą blisko 150 tysięcy złotych wesprze Województwo Łódzkie, które przyznało dofinansowanie na remont.

Stosowną umowę na realizację tego zadania jednostka OSP w Szydłowie podpisała z zarządem Województwa Łódzkiego 30 sierpnia. Remont strażnicy zostanie wykonany w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność".

Zakres planowanych do wykonania prac polegać będzie na wykonaniu pokrycia dachowego budynku wraz z wymianą więźby dachowej. Wysokość otrzymanego dofinansowania to kwota 149.982,00 złotych.