wersja testowa serwisu

Będzie nowy przetarg na przebudowę linii 43. Poprzedni trzeba było unieważnić! Dlaczego?

Tramwaj_43_do_Konstantynowa_3
UM Łodzi

W październiku poznaliśmy oferty złożone w przetargu na przebudowę linii tramwajowej łączącej Łódź z Konstantynowem Łódzkim. Przy czym warto przypomnieć, że przebudowa torowiska na odcinku od ul. Krakowskiej w Łodzi do placu Wolności w Konstantynowie ma być wspólną inwestycją obu miast, które zarezerwowały na nią 76,1 mln zł.

Postępowanie przetargowe zostało ogłoszone w trybie „zaprojektuj i wybuduj". Po otwarciu ofert okazało się, że inwestycję chcą zrealizować czterej wykonawcy: Balzola Polska i Budomal, Torpol, Mosty Łódź oraz Przedsiębiorstwo Drogowo-Budowlane KEMY i MPK Łódź. Najwyższa propozycja cenowa, obejmująca oba zadania, przekraczała 102,6 mln zł, a najniższa wyniosła ponad 70,3 mln zł.

Po analizie i weryfikacji dokumentów okazało się jednak, że nie można wskazać wykonawcy, który zmodernizuje nieczynną linię tramwaju 43. Najniższa z ofert musiała być odrzucona z powodu rażąco niskiej ceny, zaś kolejna z nich okazała się zbyt wysoka.

Po odrzuceniu oferty Konsorcjum firm KEMY Sp. z o.o., MPK-Łódź Sp. z o.o. zawierającej rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, kolejna w rankingu oferta złożona przez TORPOL S.A., opiewała na kwotę 90.755.344,78 zł, czyli przewyższała kwotę, jaką zamawiające gminy zamierzały przeznaczyć na wykonanie inwestycji o 14.681.141,00 zł.

Postępowanie zostało unieważnione na mocy art. 255 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, który stanowi: „Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty".

Unieważniony przetarg będzie ponownie ogłoszony w przyspieszonej formule. W zamierzeniu kolejne postępowanie ma być rozstrzygnięte jeszcze w tym roku.

W praktyce oznacza to, że po kolejnej procedurze przetargowej, sprawdzeniu ofert, wyborze wykonawcy inwestycji, podpisaniu z nim umowy, wykonaniu dokumentacji projektowej i uzyskaniu pozwolenia na budowę - prace budowlane będą mogły rozpocząć się w 2022 roku. 

Samą realizację inwestycji zaplanowano na dwadzieścia miesięcy od chwili podpisania umowy ze wskazaną w wyniku przetargu firmą (firmami). Wybrany wykonawca ma mieć czas do końca 2023 roku na zmodernizowanie obu odcinków - łódzkiego i konstantynowskiego - trasy tramwaju nr 43.

Źródło: Konstantynów Łódzki